با این ماسک مخفیانه تلفنی صحبت کنید

در نمایشگاه فناوری CES ۲۰۲۳ یک ماسک به چشم می‌خورد که کاربرد آن‌ پنهان کردن صدای کاربر از سایرین هنگام صحبت کردن با تلفن است.

در نمایشگاه فناوری CES ۲۰۲۳ یک ماسک به چشم می‌خورد که کاربرد آن‌ پنهان کردن صدای کاربر از سایرین هنگام صحبت کردن با تلفن است.

Radio Eram

FREE
VIEW