بامداد فردا یک سیارک بزرگ از کنارمان می‌گذرد

بر اساس اعلام ستاره شناسان، یک سیارک بزرگ بامداد فردا(پنجشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۱) از فاصله ۴.۵ میلیون کیلومتری زمین عبور می‌کند تا یادآوری کند که ما فضا را با سنگ‌های زیادی که به سرعت حرکت می‌کنند، شریک هستیم.

بر اساس اعلام ستاره شناسان، یک سیارک بزرگ بامداد فردا(پنجشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۱) از فاصله ۴.۵ میلیون کیلومتری زمین عبور می‌کند تا یادآوری کند که ما فضا را با سنگ‌های زیادی که به سرعت حرکت می‌کنند، شریک هستیم.

Radio Eram

FREE
VIEW