بالن سواری تا فضا با بلیت ۲۰۰ هزار دلاری

یک شرکت گردشگری فضایی قصد دارد تا از سال ۲۰۲۵ با دریافت ۲۰۰ هزار دلار، گردشگران را با بالن به لبه فضا ببرد.

یک شرکت گردشگری فضایی قصد دارد تا از سال ۲۰۲۵ با دریافت ۲۰۰ هزار دلار، گردشگران را با بالن به لبه فضا ببرد.

Radio Eram

FREE
VIEW