بازیگر کهنه کار رهبر بزرگ ۹۰ سالگی رژه کریسمس هالیوود شد

تهران -ایرنا - «دنی ترخو» بازیگر کهنه کار آمریکایی به عنوان رهبر بزرگ رژه کریسمس هالیوود در نودمین سالگرد برگزاری این رویداد معرفی شد.

تهران -ایرنا – «دنی ترخو» بازیگر کهنه کار آمریکایی به عنوان رهبر بزرگ رژه کریسمس هالیوود در نودمین سالگرد برگزاری این رویداد معرفی شد.

Radio Eram

FREE
VIEW