بازیگری که تفسیرهای بصری از آهنگ‌ها را نقاشی می‌کند

تهران-ایرنا-«شاونا فرانکز» هنرمند و بازیگر که برای بازی در فیلم‌هایی چون «جک و جیل» شناخته شده است، تفسیرهای بصری خود از آهنگ‌ها را نقاشی می‌کند.

تهران-ایرنا-«شاونا فرانکز» هنرمند و بازیگر که برای بازی در فیلم‌هایی چون «جک و جیل» شناخته شده است، تفسیرهای بصری خود از آهنگ‌ها را نقاشی می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW