بازیکن فصل قبل ماشین سازی تبریز به مس رفسنجان پیوست

بازیکن فصل قبل ماشین سازی تبریز به مس رفسنجان پیوست ایسنا/کرمان قائم اسلامی خواه بازیکن تاثیر گذارفصل قبل ماشین سازی با عقد قراردادی به مس رفسنجان پیوست. به گزارش ایسنا، قائم اسلامی خواه بازیکن تاثیر گذارفصل قبل ماشین سازی که درپست هافبک وسط بازی می کند، با عقد قراردادی به مس رفسنجان پیوست. ماشین سازی، تراکتور سازی و بادران تهران از تیم هایی هستند که اسلامی خواه در آنها حضور داشته است. انتهای پیام

بازیکن فصل قبل ماشین سازی تبریز به مس رفسنجان پیوست

بازیکن فصل قبل ماشین سازی تبریز به مس رفسنجان پیوست

ایسنا/کرمان قائم اسلامی خواه بازیکن تاثیر گذارفصل قبل ماشین سازی با عقد قراردادی به مس رفسنجان پیوست.

به گزارش ایسنا، قائم اسلامی خواه بازیکن تاثیر گذارفصل قبل ماشین سازی که درپست هافبک وسط بازی می کند، با عقد قراردادی به مس رفسنجان پیوست.

ماشین سازی، تراکتور سازی و بادران تهران از تیم هایی هستند که اسلامی خواه در آنها حضور داشته است.

انتهای پیام