بازگشت گوهری به نفت مسجدسلیمان

بازگشت گوهری به نفت مسجدسلیمان دروازه بان فصل گذشته نفت مسجدسلیمان که به فولاد پیوسته بود به نفت مسجدسلیمان بازگشت. به گزارش ایسنا، احمد گوهری، پس از توافق با مدیران باشگاه نفت مسجدسلیمان با عقد قراردادی به نفت مسجدسلیمان بازگشت. گوهری که در پایان لیگ نوزدهم از جمع نفتی ها جدا شده و به فولاد پیوسته بود، از این تیم جدا شد و به جمع نفتی ها برگشت تا شاگرد حسینی در فصل پیش رو باشد. انتهای پیام

بازگشت گوهری به نفت مسجدسلیمان

بازگشت گوهری به نفت مسجدسلیمان

دروازه بان فصل گذشته نفت مسجدسلیمان که به فولاد پیوسته بود به نفت مسجدسلیمان بازگشت.

به گزارش ایسنا، احمد گوهری، پس از توافق با مدیران باشگاه نفت مسجدسلیمان با عقد قراردادی به نفت مسجدسلیمان بازگشت.

گوهری که در پایان لیگ نوزدهم از جمع نفتی ها جدا شده و به فولاد پیوسته بود، از این تیم جدا شد و به جمع نفتی ها برگشت تا شاگرد حسینی در فصل پیش رو باشد.

انتهای پیام