بازگشت “موش‌های صحرا” از سفر آزمایشی ماه‌نورد ناسا!

گروه دانشمندان و فضانوردانی که مشغول آزمایش ماه‌نورد ناسا بودند، پس از دو هفته بازگشتند.

گروه دانشمندان و فضانوردانی که مشغول آزمایش ماه‌نورد ناسا بودند، پس از دو هفته بازگشتند.

Radio Eram

FREE
VIEW