بازگشت آنسامبل سیریا به زادگاهش پس از چهار سال

تهران- ایرنا- آنسامبل موسیقی سیریا بعد از چهار سال از آغاز فعالیت، ۲۳ تیرماه دوباره در بوشهر، زادگاهش به روی صحنه می‌رود.

تهران- ایرنا- آنسامبل موسیقی سیریا بعد از چهار سال از آغاز فعالیت، ۲۳ تیرماه دوباره در بوشهر، زادگاهش به روی صحنه می‌رود.

Radio Eram

FREE
VIEW