بازوهای رباتیک فضایی جدید ناسا از زمین کنترل می‌شوند

شرکتی که با نیروی فضایی ایالات متحده و ناسا همکاری می‌کند، قرار است با بودجه ناسا اقدام به ساخت بازوهای رباتیکی کند که از زمین قابل کنترل هستند.

شرکتی که با نیروی فضایی ایالات متحده و ناسا همکاری می‌کند، قرار است با بودجه ناسا اقدام به ساخت بازوهای رباتیکی کند که از زمین قابل کنترل هستند.

Radio Eram

FREE
VIEW