بازسازی چهره قدرتمندترین فرعون مصر توسط دانشمندان

دانشمندان برای اولین بار از چهره رامسس دوم، قدرتمندترین فرعون مصر که ۳۲۰۰ سال پیش می‌زیسته است، رونمایی کردند.

دانشمندان برای اولین بار از چهره رامسس دوم، قدرتمندترین فرعون مصر که ۳۲۰۰ سال پیش می‌زیسته است، رونمایی کردند.

Radio Eram

FREE
VIEW