بازسازی صورت قربانی یک جنگ قرون وسطایی

صورت یک جنگجوی دوره قرون وسطی که در یکی از وحشیانه‌ترین نبردهای اروپا شکافته شده بود، ۶۶۰ سال پس از مرگ وحشتناکش، به شکلی خیره‌کننده بازسازی شد.

صورت یک جنگجوی دوره قرون وسطی که در یکی از وحشیانه‌ترین نبردهای اروپا شکافته شده بود، ۶۶۰ سال پس از مرگ وحشتناکش، به شکلی خیره‌کننده بازسازی شد.

Radio Eram

FREE
VIEW