بازداشت سومین مظنون در رابطه با حمله «تروریستی» در نیس فرانسه

یک منبع پلیس فرانسه می‌گوید که سومین مظنون نیز در رابطه با حمله «تروریستی» روز پنج‌شنبه در شهر نیس بازداشت شده است.

یک منبع پلیس فرانسه می‌گوید که سومین مظنون نیز در رابطه با حمله «تروریستی» روز پنج‌شنبه در شهر نیس بازداشت شده است.