بازداشت رئیس‌جمهور سابق بولیوی به اتهام کودتا

دولت بولیوی از بازداشت رئیس جمهور موقت سابق این کشور به اتهام کودتا علیه اوو مورالس در سال ۲۰۱۹ خبر داد. آقای مورالس بعد از اعتراضات گسترده مردمی به نتایج اتخابات ریاست جمهوری، نوامبر سال ۲۰۱۹ اعلام استعفا کرد و به آرژانتین پناهنده شد. از آن زمان تا نوامبر پارسال جینین آنی‌یِز،‌ معاون دوم ریاست سنا، با گرایش‌های محافظه‌کارانه، جایگزین موقت آقای مورالس شد. بعد از اعلام پیروزی لوییس آرسه از حزب چپ‌گرای «جنبش به سوی سوسیالیست» در انتخابات ریاست جمهوری بولیوی در سال گذشته، خانم آنی‌یِز، نوامبر ۲۰۲۰ از سمت خود کناره گرفت. آقای آرسه از هم‌پیمانان اوو مورالس رئیس‌جمهور چپ‌گرای سابق بولیوی است. آقای مورالس نیز که تا سال ۲۰۱۹ برای ۱۴ سال پست ریاست‌جمهوری را در دست داشت، به کشور بازگشت. اپوزیسیون انتخابات پارسال را نیز مهندسی شده و توام با تقلب دانستند. بعد از به قدرت رسیدن دوباره حزب سوسیالیست، پرونده‌هایی علیه مقامات دولت موقت، از جمله خانم آنی‌یِز و وزرای کابینه به اتهام «کودتا»، «تحریک به شورش» و «تروریسم» باز شد. خانم آنز با انتشار توئیتی گفته است: «آزار و اذیت سیاسی آغاز شد. حزب حاکم تصمیم..

دولت بولیوی از بازداشت رئیس جمهور موقت سابق این کشور به اتهام کودتا علیه اوو مورالس در سال ۲۰۱۹ خبر داد. آقای مورالس بعد از اعتراضات گسترده مردمی به نتایج اتخابات ریاست جمهوری، نوامبر سال ۲۰۱۹ اعلام استعفا کرد و به آرژانتین پناهنده شد. از آن زمان تا نوامبر پارسال جینین آنی‌یِز،‌ معاون دوم ریاست سنا، با گرایش‌های محافظه‌کارانه، جایگزین موقت آقای مورالس شد. بعد از اعلام پیروزی لوییس آرسه از حزب چپ‌گرای «جنبش به سوی سوسیالیست» در انتخابات ریاست جمهوری بولیوی در سال گذشته، خانم آنی‌یِز، نوامبر ۲۰۲۰ از سمت خود کناره گرفت. آقای آرسه از هم‌پیمانان اوو مورالس رئیس‌جمهور چپ‌گرای سابق بولیوی است. آقای مورالس نیز که تا سال ۲۰۱۹ برای ۱۴ سال پست ریاست‌جمهوری را در دست داشت، به کشور بازگشت. اپوزیسیون انتخابات پارسال را نیز مهندسی شده و توام با تقلب دانستند. بعد از به قدرت رسیدن دوباره حزب سوسیالیست، پرونده‌هایی علیه مقامات دولت موقت، از جمله خانم آنی‌یِز و وزرای کابینه به اتهام «کودتا»، «تحریک به شورش» و «تروریسم» باز شد. خانم آنز با انتشار توئیتی گفته است: «آزار و اذیت سیاسی آغاز شد. حزب حاکم تصمیم دارد به سمت دیکتاتوری برود.»

Radio Eram

FREE
VIEW