خانه / بازاریان در شھرستان‌ھای مرزی بانە و جوانرود اعتصاب کردند / بازاریان در شھرستان‌ھای مرزی بانە و جوانرود اعتصاب کردند

بازاریان در شھرستان‌ھای مرزی بانە و جوانرود اعتصاب کردند

همچنین بررسی کنید

ساخت یک اپلیکیشن موبایل برای کمک به مهاجران غیرقانونی در آمریکا

یک نهاد غیر انتفاعی در آمریکا، برای کمک به مهاجران غیر قانونی که با خطر …

نظرم مردم درباره بازداشت معترضان در ایران

بازداشت‌های خودسرانه در جریان اعتراض‌های مردمی در ایران، موضوع مورد بحث در برنامه دیشب روی …

"
2016

Watch Dragon ball super