«بابانوئل» چگونه از ایستگاه فضایی بدون دودکش بازدید می‌کند؟

به نظر می‌رسد کپسول هدایای کریسمس باید از طریق هوابند ایستگاه فضایی هدایای فراوان برای کریسمسی شاد به فضانوردان برساند زیرا سایر درگاه‌های اتصال مسدود هستند.

به نظر می‌رسد کپسول هدایای کریسمس باید از طریق هوابند ایستگاه فضایی هدایای فراوان برای کریسمسی شاد به فضانوردان برساند زیرا سایر درگاه‌های اتصال مسدود هستند.

Radio Eram

FREE
VIEW