این هوش مصنوعی از پس هر امتحانی بر می‌آید!

ربات هوش مصنوعی «ChatGPT» در راه تبدیل شدن به یک پزشک مجازی، یک وکیل و تحلیلگر تجاری است. در اینجا نگاهی خواهیم داشت به فهرستی از امتحانات پیشرفته‌ای که این ربات هوش مصنوعی تاکنون با موفقیت پشت سر گذاشته است.

ربات هوش مصنوعی «ChatGPT» در راه تبدیل شدن به یک پزشک مجازی، یک وکیل و تحلیلگر تجاری است. در اینجا نگاهی خواهیم داشت به فهرستی از امتحانات پیشرفته‌ای که این ربات هوش مصنوعی تاکنون با موفقیت پشت سر گذاشته است.

Radio Eram

FREE
VIEW