این روزهای خیابانی که انقلاب از آنجا شروع شد + تصاویر

خیابان ارم قم،آغازگر انقلاب بزرگی بود که در سال 57، یکی از بزرگترین انقلاب های معاصر را در جهان شکل داد.

خیابان ارم قم،آغازگر انقلاب بزرگی بود که در سال 57، یکی از بزرگترین انقلاب های معاصر را در جهان شکل داد.