نماد سایت رادیو ارم

این ربات بامزه از خانه شما محافظت می‌کند

آیا تا به حال به داشتن یک حیوان خانگی رباتیک فکر کرده‌اید؟ حیوان خانگی که می‌تواند تا همیشه زنده بماند و به حداقل نگهداری نیاز داشته باشد؟ یک حیوان خانگی رباتیک زیبا می‌تواند در خانه پرسه بزند و اشیاء مشکوک را بررسی کند.

خروج از نسخه موبایل