این ربات بامزه از خانه شما محافظت می‌کند

آیا تا به حال به داشتن یک حیوان خانگی رباتیک فکر کرده‌اید؟ حیوان خانگی که می‌تواند تا همیشه زنده بماند و به حداقل نگهداری نیاز داشته باشد؟ یک حیوان خانگی رباتیک زیبا می‌تواند در خانه پرسه بزند و اشیاء مشکوک را بررسی کند.

آیا تا به حال به داشتن یک حیوان خانگی رباتیک فکر کرده‌اید؟ حیوان خانگی که می‌تواند تا همیشه زنده بماند و به حداقل نگهداری نیاز داشته باشد؟ یک حیوان خانگی رباتیک زیبا می‌تواند در خانه پرسه بزند و اشیاء مشکوک را بررسی کند.

Radio Eram

FREE
VIEW