ایمپلنت مغزی که با نفس کشیدن شارژ می‌شود

دانشمندان یک ایمپلنت محرک مغز طراحی کرده‌اند که از طریق تنفس انسان شارژ می‌شود.

دانشمندان یک ایمپلنت محرک مغز طراحی کرده‌اند که از طریق تنفس انسان شارژ می‌شود.

Radio Eram

FREE
VIEW