ایمپلنتی برای بازیابی کامل شنوایی در ناشنوایان

یک دستگاه کاشت حلزون، شنوایی را حتی برای افراد کاملا ناشنوا بازیابی می‌کند.

یک دستگاه کاشت حلزون، شنوایی را حتی برای افراد کاملا ناشنوا بازیابی می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW