ایلخان نوری عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی غواصی شد

ایلخان نوری عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی غواصی شد رییس فدراسیون نجات غریق و غواصی عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی غواصی شد. به گزارش ایسنا، با تصویب و تایید هیات رئیسه فدراسیون جهانی غواصی CMAS، ایلخان نوری رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی ایران به عنوان عضو کمیته فنی این فدراسیون انتخاب شد. این ششمین کرسی بین‌المللی فدراسیون نجات‌غریق و غواصی ایران است که کسب می‌شود. پیش از این سیدمصطفی میرسلیم به عنوان "حامی نجات‌غریق جهان" و مریم صاحب‌زمانی عضو کمیته "نجات" فدراسیون جهانی را در اختیار داشتند. ایلخان نوری رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی ایران نیز طی چند سال گذشته موفق به کسب ۴ کرسی بین‌المللی برای کشور عزیزمان ایران شده است. رئیس کمیته (ورزش برای همه) فدراسیون جهانی نجات‌غریق، عضویت در کمیسیون ورزش فدراسیون جهانی نجات‌غریق، مشاور نورمن فارمر رئیس آسیا و اقیانوسیه در توسعه نجات‌غریق و عضویت در کمیته فنی فدراسیون جهانی غواصی CMAS، چهار کرسی بین‌المللی ایلخان نوری بوده است. انتهای پیام

ایلخان نوری عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی غواصی شد

ایلخان نوری عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی غواصی شد

رییس فدراسیون نجات غریق و غواصی عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی غواصی شد.

به گزارش ایسنا، با تصویب و تایید هیات رئیسه فدراسیون جهانی غواصی CMAS، ایلخان نوری رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی ایران به عنوان عضو کمیته فنی این فدراسیون انتخاب شد.

این ششمین کرسی بین‌المللی فدراسیون نجات‌غریق و غواصی ایران است که کسب می‌شود.

پیش از این سیدمصطفی میرسلیم به عنوان "حامی نجات‌غریق جهان" و مریم صاحب‌زمانی عضو کمیته "نجات" فدراسیون جهانی را در اختیار داشتند.

ایلخان نوری رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی ایران نیز طی چند سال گذشته موفق به کسب ۴ کرسی بین‌المللی برای کشور عزیزمان ایران شده است.
رئیس کمیته (ورزش برای همه) فدراسیون جهانی نجات‌غریق، عضویت در کمیسیون ورزش فدراسیون جهانی نجات‌غریق، مشاور نورمن فارمر رئیس آسیا و اقیانوسیه در توسعه نجات‌غریق و عضویت در کمیته فنی فدراسیون جهانی غواصی CMAS، چهار کرسی بین‌المللی ایلخان نوری بوده است.

انتهای پیام