ایرپادهای “اپل” جایگزین سمعک می‌شوند!

بررسی جدید پژوهشگران تایوانی نشان می‌دهد که ایرپادهای "اپل" ممکن است بتوانند جایگزینی برای سمعک باشند.

بررسی جدید پژوهشگران تایوانی نشان می‌دهد که ایرپادهای "اپل" ممکن است بتوانند جایگزینی برای سمعک باشند.

Radio Eram

FREE
VIEW