ایران از امضای توافق‌نامه میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله استقبال کرد

ایران از امضای توافق‌نامه میان محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، و عبدالله عبدالله، رئیس پیشین دولت اجرایی این کشور، استقبال کرد. خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، روز یکشنبه از تماس تلفنی محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، با آقای اشرف غنی و آقای عبدالله پیرو امضای این توافق‌نامه خبر داد. ایرنا می‌نویسد که آقای ظریف در این تماس تلفنی ضمن استقبال از پیشرفت حاصل شده در روند مصالحه ملی در افغانستان، گفته است که ایران از همسویی همه گروه‌های سیاسی افغانستان حمایت می‌کند. توافق میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به بحران پدید آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می‌تواند پایان دهد. بر پایه این توافق‌نامه، آقای عبدالله ریاست نهاد تازه‌تأسیس شورای عالی مصالحه‌ ملی را به عهده می‌گیرد و اعضای تیم او نیز در دولت ۵۰ درصد سهم خواهند داشت. عبدالله عبدالله پیروزی محمد اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را نپذیرفته و خود را رئیس جمهور خوانده بود.

ایران از امضای توافق‌نامه میان محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، و عبدالله عبدالله، رئیس پیشین دولت اجرایی این کشور، استقبال کرد. خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، روز یکشنبه از تماس تلفنی محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، با آقای اشرف غنی و آقای عبدالله پیرو امضای این توافق‌نامه خبر داد. ایرنا می‌نویسد که آقای ظریف در این تماس تلفنی ضمن استقبال از پیشرفت حاصل شده در روند مصالحه ملی در افغانستان، گفته است که ایران از همسویی همه گروه‌های سیاسی افغانستان حمایت می‌کند. توافق میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به بحران پدید آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می‌تواند پایان دهد. بر پایه این توافق‌نامه، آقای عبدالله ریاست نهاد تازه‌تأسیس شورای عالی مصالحه‌ ملی را به عهده می‌گیرد و اعضای تیم او نیز در دولت ۵۰ درصد سهم خواهند داشت. عبدالله عبدالله پیروزی محمد اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را نپذیرفته و خود را رئیس جمهور خوانده بود.

Radio Eram

FREE
VIEW