ایران؛ در ٧ ماه معادل ٧٨٢ میلیارد تومان دارو و کالای فاسد نابود شده است

در هفت ماه گذشتە به دلیل تعلل قوە‌ قضاییه در صدور احکام ترخیص، سازمان اموال تملیکی ‌انواع کالا و دارو به ارزش ٧٨٢ میلیارد تومان را از بین برده است.صاحب حجتی، قائم مقام سازمان اموال تملیکی ایران با اشارە به آمارهای موجود گفتە است، در هفت ماه اول مقادیر زیادی کالاهای گوناگون "فاسد شدە" به ارزش ٧٨٢ میلیارد تومان امحا شدەاند. به گفته حجتی، در حالی کە ایران سال گذشتە با کمبود "شدید" سرم مواجه بودە، ا‌واخر همان سال حجم وسیعی از سرم‌ها نابود شدە است. این مقام مسئول تصریح کرده است که "نزدیک به ۵٩٠ میلیارد تومان از کالاهای انهدام شده، از دسته کالاهای سریع‌الفساد درجه دو یعنی انواع خوراکی‌ها"، از جمله برنج، روغن، شکر و کالاهای اساسی بودەاند. دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید او در توضیح چرایی فاسد شدن این حجم وسیع کالاهای خوراکی گفتە است: «به دلیل عدم تعیین تکلیف این کالاها برای دستور فروش، این کالاها در انبار باقی می‌مانند و تاریخ انقضای آنها به اتمام می‌رسد.» قائم مقام سازمان اموال تملیکی ایران همچنین اشارە کردە کە در همین مدت زمان، انواع دارو به ارزش حدود ۲۰ میلیارد تومان و انواع تج..

در هفت ماه گذشتە به دلیل تعلل قوە‌ قضاییه در صدور احکام ترخیص، سازمان اموال تملیکی ‌انواع کالا و دارو به ارزش ٧٨٢ میلیارد تومان را از بین برده است.صاحب حجتی، قائم مقام سازمان اموال تملیکی ایران با اشارە به آمارهای موجود گفتە است، در هفت ماه اول مقادیر زیادی کالاهای گوناگون "فاسد شدە" به ارزش ٧٨٢ میلیارد تومان امحا شدەاند. به گفته حجتی، در حالی کە ایران سال گذشتە با کمبود "شدید" سرم مواجه بودە، ا‌واخر همان سال حجم وسیعی از سرم‌ها نابود شدە است. این مقام مسئول تصریح کرده است که "نزدیک به ۵٩٠ میلیارد تومان از کالاهای انهدام شده، از دسته کالاهای سریع‌الفساد درجه دو یعنی انواع خوراکی‌ها"، از جمله برنج، روغن، شکر و کالاهای اساسی بودەاند. دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید او در توضیح چرایی فاسد شدن این حجم وسیع کالاهای خوراکی گفتە است: «به دلیل عدم تعیین تکلیف این کالاها برای دستور فروش، این کالاها در انبار باقی می‌مانند و تاریخ انقضای آنها به اتمام می‌رسد.» قائم مقام سازمان اموال تملیکی ایران همچنین اشارە کردە کە در همین مدت زمان، انواع دارو به ارزش حدود ۲۰ میلیارد تومان و انواع تجهیزات پزشکی بە ارزش۴،۵ میلیارد تومان امحا شدەاند. از بین بردن این حجم از دارو و تجهیزات پزشکی در حالی است کە در سال‌‌های گذشتە گزارش‌های زیادی از کمبود دارو از جمله داروهای اولیه و سرم در بازار ایران منتشر شده است. اما به گفتە این مقام رسمی، وزارت بهداشت خارج از روند قانونی، دستور نابود کردن این داروها و کالاهای پزشکی را صادر کردە است. مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کردەاند کە در "جنگ اقتصادی" با غرب هستند و بە دلیل تحریم‌های وضع شدە از جانب آمریکا با مشکل در زمینه تولید و تامین دارو و تجهیزات پزشکی مواجه هستند. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید از جهتی دیگر بنا به گفتە اقتصاددانان، به دلیل تورم افسار گسیخته و میزان بالای بیکاری در سال‌های گذشتە همواره سفرە ایرانی‌ها کوچکتر شدە و بر میزان کسانی کە زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نیاز فراوانی به کمک دولتی دارند افزودە شدە است. قبلا رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، "قوانین بانکی و گمرکی، شرکت‌های بیمه‌ای، کمبود مواد اولیه، طلب شرکت‌های تولید دارو، افزایش هزینه حمل‌ونقل و تعرفه‌های بازرگانی" را از دلایل موثر در کمبودهای دارویی و سرم دانستە بود.

Radio Eram

FREE
VIEW