ایران؛ ادامه اعتراضات گسترده دانشجویی در دانشگاه‌ها

دانشجویان دانشگاه‌های مختلف از جمله در شهرهای تهران، قم، اصفهان، اهواز بابل و مشهد با شعارهایی علیه جمهوری اسلامی به اعتراضات خود ادامه دادند. سخنگوی رئيسی در دانشگاه قم هو شد.در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای بسیاری از اعتراضات دانشجویی در روز سوم آبان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. اکانت ۱۵۰۰ تصویر از ادامه اعتراضاتدر دانشگاه‌های بهشتی، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، دانشگاه قم، دانشگاه حکیم سبزوار، قردوسی مشهد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اجتماعی علامه و دانشگاه شریف خبر داده است. .بیشتر بخوانید:فراخوان تجمع برای چهارم آبان، چهلمین روز مرگ مهسا امینی خبری از بابل نیز حاکی از حمله به دانشجویان دانشگاه نوشیروانی و جو شدید امنیتی در آنجاست. همچنین گفته شده است که از اطراف دانشگاه صدای شلیک شنیده می‌شود. حرکت دانشجویان برای سلف سرویس مختلط بوده است. در هفته‌های اخیر یکی از اعتراضات دانشجویان به جدا کردن سلف سرویس‌برای دانشجویان دختر و پسر است. ویدئویی نیز از اعتراض به حضور علی بهادری جهرمی، سخنگوی ابراهیم رئیسی، رئيس جمهور اسلامی ایران در دانشگاه قم منتشر شده است. ابتدا اخباری از لغو ج..

دانشجویان دانشگاه‌های مختلف از جمله در شهرهای تهران، قم، اصفهان، اهواز بابل و مشهد با شعارهایی علیه جمهوری اسلامی به اعتراضات خود ادامه دادند. سخنگوی رئيسی در دانشگاه قم هو شد.در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای بسیاری از اعتراضات دانشجویی در روز سوم آبان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. اکانت ۱۵۰۰ تصویر از ادامه اعتراضاتدر دانشگاه‌های بهشتی، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، دانشگاه قم، دانشگاه حکیم سبزوار، قردوسی مشهد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اجتماعی علامه و دانشگاه شریف خبر داده است. .بیشتر بخوانید:فراخوان تجمع برای چهارم آبان، چهلمین روز مرگ مهسا امینی خبری از بابل نیز حاکی از حمله به دانشجویان دانشگاه نوشیروانی و جو شدید امنیتی در آنجاست. همچنین گفته شده است که از اطراف دانشگاه صدای شلیک شنیده می‌شود. حرکت دانشجویان برای سلف سرویس مختلط بوده است. در هفته‌های اخیر یکی از اعتراضات دانشجویان به جدا کردن سلف سرویس‌برای دانشجویان دختر و پسر است. ویدئویی نیز از اعتراض به حضور علی بهادری جهرمی، سخنگوی ابراهیم رئیسی، رئيس جمهور اسلامی ایران در دانشگاه قم منتشر شده است. ابتدا اخباری از لغو جلسه سخنرانی او منتشر شد اما بعدا گفته شد این جلسه برگزار شده است. بهادری روز گذشته نیز در در دانشگاه خواجه نصیر تهران با اعتراض دانشجویان روبرو شد و سخنرانی‌اش ناتمام ماند. بیشتر بخوانید:اعتراضات دانشجویان؛ شعار مرگ بر دیکتاتور در حضور سخنگوی دولت دانشجویان معترض در قم همزمان با ورود یکی از خبرنگاران صدا و سیما به محل این دانشگاه نیز با شعار "ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما" به حضور او واکنش نشان دادند. در دانشگاه بهشتی شعار "مرگ بر دیکتاتور" و "بسیجی با خاک ایران دیگه بای بای" داده شد. اکانت ۱۵۰۰ تصویر همچنین نوشته است که بسیجی‌ها در دانشگاه تربیت مدرس دانشجویان را از بالای پله‌ها هل داده‌اند . دانشجویان دانشگاه دامغان، فردوسی مشهد، و قم هم موفق شده‌اند که سلف سرویس‌های خود را مختلط کنند. از جمله کسانی که از حرکت دانشجویان شریف برای مختلط شدن سلف سرویس حمایت کرده، عادل فرودوسی پور، گزارشگر ورزشی، از دانشجویان پیشین دانشگاه شریف و مدرس این دانشگاه است.

Radio Eram

FREE
VIEW