خانه / ایران، موشک‌های بالستیک در اختیار گروه‌های نیابتی خود در عراق قرار می‌دهد / ایران، موشک‌های بالستیک در اختیار گروه‌های نیابتی خود در عراق قرار می‌دهد

ایران، موشک‌های بالستیک در اختیار گروه‌های نیابتی خود در عراق قرار می‌دهد

همچنین بررسی کنید

چطور یک کشاورز در استرالیا از آب هدرشده در فاضلاب استفاده می کند

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/australia-water/4581692.html

چرا کارشناسان با شک به توافق رهبران دو کره برای خلع سلاح هسته‌ای نگاه می‌کنند

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/north-korea/4581693.html

Translate »
"
2016

Watch Dragon ball super