ایده‌های فضانوردان برای پنجره‌های ایستگاه فضایی آینده

فضانوردان می‌گویند که پنجره‌های پیچیده و طراحی هوشمندانه باید از ویژگی‌های کلیدی نسل بعدی ایستگاه‌های فضایی باشند.

فضانوردان می‌گویند که پنجره‌های پیچیده و طراحی هوشمندانه باید از ویژگی‌های کلیدی نسل بعدی ایستگاه‌های فضایی باشند.

Radio Eram

FREE
VIEW