ایجاد حالت کوانتومی عجیب در دمای اتاق

محققان دانشگاه پرینستون توانستند حالت کوانتومی عجیب و غریبی را در یک ماده غیر عادی در دمای اتاق به نمایش بگذارند.

محققان دانشگاه پرینستون توانستند حالت کوانتومی عجیب و غریبی را در یک ماده غیر عادی در دمای اتاق به نمایش بگذارند.

Radio Eram

FREE
VIEW