ایالات متحده و عراق بر تعهدشان نسبت به خروج نیروهای آمریکایی تاکید کردند

بخش انگلیسی صدای آمریکا ـ ایالات متحده و عراق، بدون تعیین یک جدول زمانی، بر تعهد خود به کاهش شمار نیروهای آمریکا در عراق تاکید کرده‌اند. در بیانیه مشترکی که روز پنج شنبه در ارتباط با گفتمان راهبردی ایالات متحده و عراق منتشر شد، دو کشور پیشرفت‌های به دست آمده در محو تهدید داعش را، که امکان ادامه کاهش نیروهای آمریکا طی ماه های آتی را فراهم می کند، به رسمیت شناختند. در این بیانیه ذکر شده است که آمریکا «ضمن چرخش تمرکز دو طرف بر توسعه روابط دوجانبه امنیتی مبتنی بر منافع مشترک قوی متقابل» به گفتگو با دولت عراق درباره وضعیت نیروهای باقیمانده اش در آن کشور ادامه خواهد داد. در حالی که ایالات متحده بر تعهد خود به عدم ایجاد پایگاه های دائم یا یک پایگاه نظامی دائم در عراق تاکید گذاشته است، دولت عراق می‌گوید همچنان «به حفاظت از پرسنل نظامی ائتلاف بین المللی و میزبانی از آ‌ن‌ها در پایگاه‌های عراق» متعهد باقی می‌ماند. بنا بر این بیانیه، ایالات متحده و عراق به همکاری‌های‌شان در حوزه‌‌های اقتصادی و انرژی و همچنین مسائل سیاسی ادامه خواهند داد.

بخش انگلیسی صدای آمریکا ـ ایالات متحده و عراق، بدون تعیین یک جدول زمانی، بر تعهد خود به کاهش شمار نیروهای آمریکا در عراق تاکید کرده‌اند.

در بیانیه مشترکی که روز پنج شنبه در ارتباط با گفتمان راهبردی ایالات متحده و عراق منتشر شد، دو کشور پیشرفت‌های به دست آمده در محو تهدید داعش را، که امکان ادامه کاهش نیروهای آمریکا طی ماه های آتی را فراهم می کند، به رسمیت شناختند.

در این بیانیه ذکر شده است که آمریکا «ضمن چرخش تمرکز دو طرف بر توسعه روابط دوجانبه امنیتی مبتنی بر منافع مشترک قوی متقابل» به گفتگو با دولت عراق درباره وضعیت نیروهای باقیمانده اش در آن کشور ادامه خواهد داد.

در حالی که ایالات متحده بر تعهد خود به عدم ایجاد پایگاه های دائم یا یک پایگاه نظامی دائم در عراق تاکید گذاشته است، دولت عراق می‌گوید همچنان «به حفاظت از پرسنل نظامی ائتلاف بین المللی و میزبانی از آ‌ن‌ها در پایگاه‌های عراق» متعهد باقی می‌ماند.

بنا بر این بیانیه، ایالات متحده و عراق به همکاری‌های‌شان در حوزه‌‌های اقتصادی و انرژی و همچنین مسائل سیاسی ادامه خواهند داد.

Radio Eram

FREE
VIEW