اگر یک توپ را روی سیارات مختلف پرتاب کنیم چقدر شتاب و ارتفاع می‌گیرد؟

یک ستاره‌شناس اخیرا ویدیویی منتشر کرده است و در آن نشان داده است که یک فرد در سیارات مختلف اگر توپی را پرتاب کند آن توپ تا کجا پیش خواهد رفت.

یک ستاره‌شناس اخیرا ویدیویی منتشر کرده است و در آن نشان داده است که یک فرد در سیارات مختلف اگر توپی را پرتاب کند آن توپ تا کجا پیش خواهد رفت.

Radio Eram

FREE
VIEW