اگر زمین یک سیاره فراخورشیدی بود، آیا بیگانگان می‌توانستند حیات آن را کشف کنند؟

زمین از منظر ستاره‌شناسان بیگانه چگونه به نظر می‌رسد؟ اگر آن‌ها نیز مانند ما در جستجوی نشانه‌های حیات در آسمان‌ها بودند، مشاهدات‌شان از زمین به آن‌ها چه چیزی را نشان می‌داد؟ محققان در مطالعه‌ای جدید به این سوالات پرداخته‌اند.

زمین از منظر ستاره‌شناسان بیگانه چگونه به نظر می‌رسد؟ اگر آن‌ها نیز مانند ما در جستجوی نشانه‌های حیات در آسمان‌ها بودند، مشاهدات‌شان از زمین به آن‌ها چه چیزی را نشان می‌داد؟ محققان در مطالعه‌ای جدید به این سوالات پرداخته‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW