اگر در فضا قانون را زیر پا بگذاریم چه اتفاقی می‌افتد؟

در سال ۱۹۶۷، ۱۱۲ کشور معاهده فضای ماورای جو را امضا کردند که پایه و اساس قوانین بین‌المللی فضایی را بنا نهاد. اگرچه هیچ مورد شناخته شده‌ای از متهم شدن فرد یا افرادی به ارتکاب جرم در فضا وجود ندارد اما افراد یا دولت‌ها این قوانین را محک زده‌اند.

در سال ۱۹۶۷، ۱۱۲ کشور معاهده فضای ماورای جو را امضا کردند که پایه و اساس قوانین بین‌المللی فضایی را بنا نهاد. اگرچه هیچ مورد شناخته شده‌ای از متهم شدن فرد یا افرادی به ارتکاب جرم در فضا وجود ندارد اما افراد یا دولت‌ها این قوانین را محک زده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW