اگر تجهیزات بود داوینچی جاذبه زمین را کشف می‌کرد

یک دانشمند ایرانی با همراهی پژوهشگران آمریکایی، یادداشت‌های به‌ جامانده از «لئوناردو داوینچی» را مورد بررسی قرار داده و معتقدند که داوینچی زودتر از «نیوتن» به وجود جاذبه پی برده است!

یک دانشمند ایرانی با همراهی پژوهشگران آمریکایی، یادداشت‌های به‌ جامانده از «لئوناردو داوینچی» را مورد بررسی قرار داده و معتقدند که داوینچی زودتر از «نیوتن» به وجود جاذبه پی برده است!

Radio Eram

FREE
VIEW