اِنسیه عرفانی، استاد معترض دانشگاه: دیگر نمی‌توانستم برای یک دیکتاتوری وحشی کار کنم

انسيه عرفانی، استاد فيزيک مستعفی دانشگاه زنجان، می‌گوید وقتی خیابان‌های ایران «غرق خون» معترضان است، دیگر نمی‌توانستم به عنوان بخشی از این «سیستم» ادامه بدهم.

انسيه عرفانی، استاد فيزيک مستعفی دانشگاه زنجان، می‌گوید وقتی خیابان‌های ایران «غرق خون» معترضان است، دیگر نمی‌توانستم به عنوان بخشی از این «سیستم» ادامه بدهم.

Radio Eram

FREE
VIEW