اوپک: تولید نفت ایران به زیر دو میلیون بشکه در روز سقوط کرده است

سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، می‌گوید تولید روزانه نفت ایران در ماه آوریل با ۵۳ هزار بشکه افت نسبت به ماه مارس به یک میلیون و ۹۶۹ هزار بشکه در روز سقوط کرده است.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، می‌گوید تولید روزانه نفت ایران در ماه آوریل با ۵۳ هزار بشکه افت نسبت به ماه مارس به یک میلیون و ۹۶۹ هزار بشکه در روز سقوط کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW