اولین پیاده‌روی فضایی ناسا پس از یک نقص فنی

ناسا پس از هشت ماه یک پیاده‌روی فضایی را در ایستگاه فضایی بین‌المللی هدایت خواهد کرد.

ناسا پس از هشت ماه یک پیاده‌روی فضایی را در ایستگاه فضایی بین‌المللی هدایت خواهد کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW