اولین پرواز تاریخی با روغن آشپزی!

دولت بریتانیا شرکت هواپیمایی ویرجین آتلانتیک را مامور کرده است تا سال آینده نخستین پرواز بر فراز اقیانوس اطلس از لندن به نیویورک را با سوختی موسوم به SAF که اغلب از روغن مستعمل آشپزی ساخته می‌شود، رقم بزند.

دولت بریتانیا شرکت هواپیمایی ویرجین آتلانتیک را مامور کرده است تا سال آینده نخستین پرواز بر فراز اقیانوس اطلس از لندن به نیویورک را با سوختی موسوم به SAF که اغلب از روغن مستعمل آشپزی ساخته می‌شود، رقم بزند.

Radio Eram

FREE
VIEW