اولین پرتاب مداری از خاک بریتانیا شکست خورد

پرتاب موشک «لانچر وان» که قرار بود پرتاب فضایی تاریخی بریتانیا باشد، با شکست مواجه شد.

پرتاب موشک «لانچر وان» که قرار بود پرتاب فضایی تاریخی بریتانیا باشد، با شکست مواجه شد.

Radio Eram

FREE
VIEW