اولین هواپیمای مسافربری تمام الکتریکی جهان پرواز کرد

اولین هواپیمای مسافربری تمام برقی/الکتریکی جهان که "آلیس" (Alice) نام دارد، برای اولین بار در طی یک پرواز ۸ دقیقه‌ای در واشنگتن به ارتفاع ۳۵۰۰ فوتی (۱۰۶۶.۸ متر) رسید.

اولین هواپیمای مسافربری تمام برقی/الکتریکی جهان که "آلیس" (Alice) نام دارد، برای اولین بار در طی یک پرواز ۸ دقیقه‌ای در واشنگتن به ارتفاع ۳۵۰۰ فوتی (۱۰۶۶.۸ متر) رسید.

Radio Eram

FREE
VIEW