اولین مهمانان ایستگاه فضایی سال ۲۰۲۳ در شرف پرتاب

شرکت فضایی اسپیس‌ایکس و ناسا پرتاب فضانوردان ماموریت کرو-۶ به ایستگاه فضایی بین‌المللی را برای اواسط ماه فوریه(بهمن-اسفند) برنامه‌ریزی کرده‌اند.

شرکت فضایی اسپیس‌ایکس و ناسا پرتاب فضانوردان ماموریت کرو-۶ به ایستگاه فضایی بین‌المللی را برای اواسط ماه فوریه(بهمن-اسفند) برنامه‌ریزی کرده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW