اولین خلبانی هوش‌مصنوعی با یک جنگنده تاکتیکی

شرکت «لاکهید مارتین» اعلام کرده است که به تازگی یک عامل هوش مصنوعی برای اولین بار یک جت جنگی تاکتیکی آموزشی را به مدت بیش از ۱۷ ساعت به پرواز درآورده است.

شرکت «لاکهید مارتین» اعلام کرده است که به تازگی یک عامل هوش مصنوعی برای اولین بار یک جت جنگی تاکتیکی آموزشی را به مدت بیش از ۱۷ ساعت به پرواز درآورده است.

Radio Eram

FREE
VIEW