اولین خرید فولاد از مس کرمان آمد

اولین خرید فولاد از مس کرمان آمد ایسنا/خوزستان مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال مس کرمان با عقد قراردادی به فولاد پیوست. شروین بزرگ مهاجم فصل قبل مس کرمان پس از جلسه با سعید آذری با قراردادی به مدت یک سال، شاگرد نکونام در فولاد شد. به گزارش ایسنا، بزرگ در تیم‌های ماشین‌سازی و داماش نیز بازی کرده است. پیش از این نیز لوسیانو پریرا، وحید حیدریه، محمد قاسمی نژاد و محمد آبشک با فولاد تمدید کرده بودند. انتهای پیام

اولین خرید فولاد از مس کرمان آمد

اولین خرید فولاد از مس کرمان آمد

ایسنا/خوزستان مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال مس کرمان با عقد قراردادی به فولاد پیوست.

شروین بزرگ مهاجم فصل قبل مس کرمان پس از جلسه با سعید آذری با قراردادی به مدت یک سال، شاگرد نکونام در فولاد شد.

به گزارش ایسنا، بزرگ در تیم‌های ماشین‌سازی و داماش نیز بازی کرده است.

پیش از این نیز لوسیانو پریرا، وحید حیدریه، محمد قاسمی نژاد و محمد آبشک با فولاد تمدید کرده بودند.

انتهای پیام