اولین بادبان بادی ابداع شد!

نخستین فناوری بادبان باد شونده در یک کشتی تجاری نصب شده است تا با افزایش استفاده از این فناوری در سراسر ناوگان کشتیرانی تا سال ۲۰۵۰ بیش از یک تریلیون دلار صرفه‌جویی در سوخت حاصل شود.

نخستین فناوری بادبان باد شونده در یک کشتی تجاری نصب شده است تا با افزایش استفاده از این فناوری در سراسر ناوگان کشتیرانی تا سال ۲۰۵۰ بیش از یک تریلیون دلار صرفه‌جویی در سوخت حاصل شود.

Radio Eram

FREE
VIEW