اولین باتری فضایی جهان با سوخت هسته‌ای آمریسیوم-۲۴۱ در راه است

دانشمندان می‌گویند، اولین باتری فضایی جهان با سوخت آمریسیوم-۲۴۱ که برای بیش از ۴۰۰ سال قدرت تولید می‌کند و یک تغییردهنده بزرگ است، به زودی عرضه می‌شود.

دانشمندان می‌گویند، اولین باتری فضایی جهان با سوخت آمریسیوم-۲۴۱ که برای بیش از ۴۰۰ سال قدرت تولید می‌کند و یک تغییردهنده بزرگ است، به زودی عرضه می‌شود.

Radio Eram

FREE
VIEW