“اوریون” رکورد “آپولو ۱۳” را شکست

کپسول فضایی اوریون متعلق به ناسا که با ماموریت "آرتمیس ۱" به سوی کره ماه راهی شده است، روز گذشته به مسافتی دورتر از هر فضاپیمایی که تاکنون برای حمل انسان طراحی شده بود، سفر کرد.

کپسول فضایی اوریون متعلق به ناسا که با ماموریت "آرتمیس ۱" به سوی کره ماه راهی شده است، روز گذشته به مسافتی دورتر از هر فضاپیمایی که تاکنون برای حمل انسان طراحی شده بود، سفر کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW