“اوریون” به زودی به دورترین فاصله از زمین خواهد رسید

آژانس فضایی اروپا فیلمی جدید و حیرت‌انگیز از لحظه پرتاب اوریون به اشتراک گذاشته که لحظه پرتاب این کپسول را که به زودی به دورترین فاصله از زمین خواهد رسید نمایش می‌دهد.

آژانس فضایی اروپا فیلمی جدید و حیرت‌انگیز از لحظه پرتاب اوریون به اشتراک گذاشته که لحظه پرتاب این کپسول را که به زودی به دورترین فاصله از زمین خواهد رسید نمایش می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW