اهدای جایزه معتبر مهندسی به توسعه‌دهندگان سلول‌های خورشیدی فتوولتائیک

جایزه معتبر ملکه الیزابت در رشته مهندسی، به توسعه‌دهندگان سلول‌های خورشیدی فتوولتائیک اهدا شد.

جایزه معتبر ملکه الیزابت در رشته مهندسی، به توسعه‌دهندگان سلول‌های خورشیدی فتوولتائیک اهدا شد.

Radio Eram

FREE
VIEW