خانه / اهالی روستای قارنا در آذربایجان غربی خواهان رسیدگی به کشتار ساکنان این روستا شدند / اهالی روستای قارنا در آذربایجان غربی خواهان رسیدگی به کشتار ساکنان این روستا شدند

اهالی روستای قارنا در آذربایجان غربی خواهان رسیدگی به کشتار ساکنان این روستا شدند

همچنین بررسی کنید

چه اتفاقی برای هواپیمای روسی در سوریه افتاد که سقوط کرد

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/israel-russia/4576667.html

هفتادمین جوایز تلویزیونی امی

هفتادمین جوایز امی، مهمترین جایزه تلویزیونی در آمریکا که توسط آکادمی تلویزیون اهدا می شود، …

Translate »
"
2016

Watch Dragon ball super